Протокол поіменного голосування 39 сесії 7 скликання від 02.06.2020

Протокол поіменного голосування 39 сесії 7 скликання від 02.06.2020

 

У К Р А Ї Н А

ЧИСТОВОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ІЗЮМСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ХХХІХ СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від 02 червня 2020 року № 304

Про затвердження порядку денного ХХХІХ сесії

Чистоводівської сільської ради VІІ скликання

Відповідно ст. 24, 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні ”, Регламенту Чистоводівської сільської ради, сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

Затвердити для розгляду на пленарному засіданні ХХХІХ сесії Чистоводівської сільської ради VІІ скликання такий порядок денний :

1. Про затвердження порядку денного.

2. Про внесення змін до рішення ХХХVІ сесії Чистоводівської сільської ради VІІ скликання № 285 від 20 грудня 2019 року ” Про сільський бюджет Чистоводівської сільської ради Ізюмського району Харківської області на 2020 рік”.

3. Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку села Чистоводівка Чистоводівської сільської ради на 2020 рік, затвердженої рішенням ХХХVІ сесії Чистоводівської сільської ради VІІ скликання № 281 від 20 грудня 2019 року.

4. Про передачу у власність земельної ділянки Пруднікову В.М.

5. Про надання допомоги на поховання.

6.Про оприлюднення проекту рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2021 рік»

7. Про оприлюднення проекту рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2021 рік».

8. Про встановлення ставок єдиного податку на 2021 рік.

9. Про встановлення ставки акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на території Чистоводівської сільської ради на 2021 рік.

10. Про виділення міжбюджетних трансфертів.

11. Про розгляд питання оптимізації закладів освіти Ізюмського району.

12. Різне.

Сільський голова Н.Р.Нерсисян

Додаток 1

до рішення Чистоводівської сільської ради

ХХХІХ сесії VІІ скликання № 304 від 02.06.2020 р.

ПРОТОКОЛ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ

депутатів сільської ради під час пленарного засідання

ХХХІХ сесії Чистоводівської сільської ради VІІ скликання

02 червня 2020 року

До складу сільської ради входить 12 депутатів.

В роботі пленарного засідання взяли участь 11 депутатів

Рішення № 304 ” Про затвердження порядку денного ХХХІХ сесії Чистоводівської сільської ради VІІ скликання ” .

з/п

П.І.Б.

відсутні

ЗА

ПРОТИ

УТРИМ

НЕ ГОЛ.

Підпис

1.

Бакумкіна Ніна

Олексіївна, округ № 1

за

2.

Льовочкіна Ліана Леонідівна, округ № 2

за

3.

Шульга Наталія

Іванівна, округ № 3

за

4.

Варченко Тетяна

Іванівна, округ № 4

за

5.

Серьогіна Наталія

Юріївна, округ № 5

за

6.

Сорокотяга Світлана Михайлівна, округ № 6

за

7.

Ткаченко Галина Борисівна, округ № 7

за

8.

Іщенко Ірина Олександрівна, округ № 8

за

9.

Ворохта Ірина Іванівна, округ № 9

відсутня

10.

Фесенко Наталія Михайлівна, округ № 10

за

11.

Павленко Світлана Євгеніївна, округ № 11

за

12.

Серьогіна Ганна

Андріївна, округ № 12

за

13.

Нерсисян Нерсес Робертович, сільський голова за

Результати голосування:

За 12(дванадцять)

Не голосувало немає

Проти немає

Відсутні 1(один)

Утрим.немає

Сільський голова Н.Нерсисян

УКРАЇНА

ЧИСТОВОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ІЗЮМСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХХІХ СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 02 червня 2020 року № 305

Про внесення змін до рішення ХХХVІ сесії Чистоводівської сільської ради VІІ скликання від 20 грудня 2019 року № 285 ” Про сільський бюджет Чистоводівської сільської ради Ізюмського району Харківської області на 2020 рік”

(20314517000)

код бюджету

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України “ Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

Внести зміни до рішення сільської ради від 20 грудня 2019 року № 285 «Про сільський бюджет Чистоводівської сільської ради Ізюмського району Харківської області на 2020 рік» та додатків до нього, виклавши їх у новій редакції:

1. Визначити на 2020 рік:

доходи сільського бюджету у сумі 2 233 284 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 2 233 284 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі 2 381 284 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 2 381 284 гривень .

дефіцит за загальним фондом місцевого бюджету у сумі 148 000 гривень згідно з додатком 2 цього рішення

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 1 000 гривень, що становить 0,05 % видатків загального фонду сільського бюджету, визначених у цьому пункті.

2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів сільського бюджету на 2020 рік за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

4. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 1 016 443,00 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2020 рік до доходів належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 93 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2020 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 93 Бюджетного кодексу України.

7. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

 • оплату праці працівників бюджетних установ;

 • нарахування на заробітну плату;

 • оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

 • поточні трансферти населенню;

 • поточні трансферти місцевим бюджетам.

8. Відповідно до статей 43,73 Бюджетного кодексу України надати право Чистоводівській сільській раді, в особі сільського голови отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Головному розпоряднику коштів сільського бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України:

9.1. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів у бюджетному процесі.

9.2. Забезпечити доступність інформації про бюджет у спосіб та термін визначені бюджетним законодавством.

9.3. Забезпечити взяття бюджетних зобов`язань та здійснення платежів за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами та планами використання бюджетних коштів, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов`язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.

Зобов’язання, взяті розпорядником бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених цим рішенням, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, за спожиті комунальні послуги, електричну та теплову енергію, природний газ та інші енергоносії розпорядник бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаними із функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

9.4. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

10. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для бюджетних установ головного розпорядника коштів сільського бюджету на 2020 рік, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань згідно з додатком 4 до цього рішення.

Розпоряднику коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв в установлених межах та обґрунтованих лімітів споживання.

11. Установити, що Чистоводівський сільський голова утримуватиме чисельність працівників та здійснюватиме фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах – у межах планів використання бюджетних коштів у 2020 році.

12. Дозволити Чистоводівській сільській раді, в особі сільського голови в межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету в межах групи кодів економічної класифікації видатків в частині використання товарів, послуг і витрат на відрядження та в межах групи кодів економічної класифікації видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі.

13. Надати право Чистоводівському сільському голові укладати договори про міжбюджетні трансферти між сільским бюджетом та іншими бюджетами.

14. Додатки 1 – 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

15. Виконавчому апарату Чистоводівської сільської ради забезпечити оприлюднення цього рішення відповідно до  статті 28 Бюджетного кодексу України.

16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету.

Чистоводівський сільський голова Н.Р.Нерсисян

Пояснювальна записка

До рішення XХХІХ сесії Чистоводівської сільської ради VII скликання № 305 від 02.06.2020р «Про внесення змін до рішення ХХХVI сесії VІІ

скликання №285 від 20.12.2019 року «Про сільський бюджет Чистоводівської сільської ради Ізюмського району Харківської області на 2020 рік»

Відповідно пункту 8 статті 78 БК України ,та ст..26 Закону України «Про місцеве самоврядування» внесено наступні зміни до сільського бюджету за рахунок зменшення обсягів фінансування на інші функції бюджету :а саме на виконання заходів « Програми соціально-економічного та культурного розвитку села Чистоводівка Чистоводівської сільської ради на 2020 рік» виділено іншу субвенцію Ізюмському районному бюджету в сумі 22 000 грн. на придбання буд.матеріалів для проведення поточного ремонту в Чистоводівському НВК

Зменшено видатки по КФК «0116013» КЕКВ 2240-50 000 грн. (поточний ремонт водогону в с.Чистоводівка)

Місяці КЕКВ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

всього

2240

-50000

-50000

всього

-50000

-50000

Збільшено видатки по : КФК «0110150» КЕКВ 2240-20 000 грн. (поточний ремонт ганку, цоколя та відливу будівлі сільської ради) ;КЕКВ 2240-400,00 грн (послуги зв’язку) КЕКВ 2800 зменшено план асигнувань-400,00 грн (штрафи та пені).

Місяці КЕКВ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

всього

2240

20000

400

20400

2800

-400

-400

всього

20000

20000

Збільшено видатки по КФК «0119770» КЕКВ 2620 – 22 000,00 грн, а саме – 15 000,00 грн на придбання будівельних матеріалів для проведення поточного ремонту фасаду будівлі Чистоводівського НВК-шкільний підрозділ (фарба,цемент,шпаклівка та інше) ; 5 000,00 грн (придбання буд. матеріалів для проведення поточного ремонту в середині приміщення Чистоводівського НВК-шкільний підрозділ ; 2 000,00 грн (придбання буд. матеріалів для проведення поточного ремонту Чистоводівського НВК-дошкільний підрозділ).

Місяці КЕКВ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

всього

2620

22000

22000

всього

22000

22000

Збільшено видатки по КФК «0115011»КЕКВ 2282-8 000 грн (на харчування учасників футбольної команди «Чистоводівка»у чемпіонаті Ізюмського району з футболу серед аматорських команд в 2020р.).

Місяці КЕКВ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

всього

2282

8000

8000

всього

8000

8000

Сільський голова Н.Р.Нерсисян

Додаток 7

до рішення Чистоводівської сільської ради

ХХХІХ сесії VІІ скликання № 305 від 02.06.2020 р.

ПРОТОКОЛ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ

депутатів сільської ради під час пленарного засідання

ХХХІХ сесії Чистоводівської сільської ради VІІ скликання

02 червня 2020 року

До складу сільської ради входить 12 депутатів.

В роботі пленарного засідання взяли участь 11 депутатів

Рішення № 305 ” Про внесення змін до рішення ХХХVІ сесії Чистоводівської сільської ради VІІ скликання № 285 від 20 грудня 2019 року ” Про сільський бюджет Чистоводівської сільської ради Ізюмського району Харківської області на 2020 рік” “

з/п

П.І.Б.

відсутні

ЗА

ПРОТИ

УТРИМ

НЕ ГОЛ.

Підпис

1.

Бакумкіна Ніна

Олексіївна, округ № 1

за

2.

Льовочкіна Ліана Леонідівна, округ № 2

за

3.

Шульга Наталія

Іванівна, округ № 3

за

4.

Варченко Тетяна

Іванівна, округ № 4

за

5.

Серьогіна Наталія

Юріївна, округ № 5

за

6.

Сорокотяга Світлана Михайлівна, округ № 6

за

7.

Ткаченко Галина Борисівна, округ № 7

за

8.

Іщенко Ірина Олександрівна, округ № 8

за

9.

Ворохта Ірина Іванівна, округ № 9

відсутня

10.

Фесенко Наталія Михайлівна, округ № 10

за

11.

Павленко Світлана Євгеніївна, округ № 11

за

12.

Серьогіна Ганна

Андріївна, округ № 12

за

13.

Нерсисян Нерсес Робертович, сільський голова за
Результати
голосування:
За 12(дванадцять)
Не голосувало немає
Проти немає
Відсутні 1(один)
Утрим.немає

Сільський голова Н.Нерсисян

У К Р А Ї Н А

ЧИСТОВОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ІЗЮМСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ХХХІХ СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від 02 червня 2020 року № 306

Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку села Чистоводівка Чистоводівської сільської ради на 2020 рік, затвердженої рішенням ХХХVІ сесії Чистоводівської сільської ради VІІ скликання № 281 від 20 грудня 2019 року

Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Нерсисян Нерсеса Робертовича, відповідно до ст.ст. 26, 34 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, Чистоводівська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до Програми соціально-економічного та культурного розвитку села Чистоводівка Чистоводівської сільської ради на 2020 рік, затвердженої рішенням ХХХVІ сесії Чистоводівської сільської ради VІІ скликання № 281 від 20 грудня 2019 року, а саме:

– В розділі 4. Основні напрями соціально-економічного розвитку села, таблиця Фінансування заходів Програми соціально-економічного розвитку

1) графа Назва заходу, що фінансується з бюджету пункт № 15 “Субвенція районному бюджету для Чистоводівського НВК на придбання будматеріалів для проведення поточного ремонту”доповнити словами:

 • для поточного ремонту зовнішніх стін фасаду будівлі школи (цемент, шпаклівка, фарба тощо) виділити кошти в сумі 15 000,00 грн.;

 • для внутрішніх ремонтних робіт приміщення шкільного підрозділу виділити кошти в сумі 5 000,00 грн.;

 • для облаштування приміщення дошкільного підрозділу виділити кошти в сумі 2 000,00 грн..

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету (голова комісії Ворохта І.І.).

Сільський голова Н.Р.Нерсисян

Додаток 1

до рішення Чистоводівської сільської ради

ХХХІХ сесії VІІ скликання № 306 від 02.06.2020 р.

ПРОТОКОЛ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ

депутатів сільської ради під час пленарного засідання

ХХХІХ сесії Чистоводівської сільської ради VІІ скликання

02 червня 2020 року

До складу сільської ради входить 12 депутатів.

В роботі пленарного засідання взяли участь 11 депутатів

Рішення № 306 ” Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку села Чистоводівка Чистоводівської сільської ради на 2020 рік, затвердженої рішенням ХХХVІ сесії Чистоводівської сільської ради VІІ скликання № 281 від 20 грудня 2019 року.

з/п

П.І.Б.

відсутні

ЗА

ПРОТИ

УТРИМ

НЕ ГОЛ.

Підпис

1.

Бакумкіна Ніна

Олексіївна, округ № 1

за

2.

Льовочкіна Ліана Леонідівна, округ № 2

за

3.

Шульга Наталія

Іванівна, округ № 3

за

4.

Варченко Тетяна

Іванівна, округ № 4

за

5.

Серьогіна Наталія

Юріївна, округ № 5

за

6.

Сорокотяга Світлана Михайлівна, округ № 6

за

7.

Ткаченко Галина Борисівна, округ № 7

за

8.

Іщенко Ірина Олександрівна, округ № 8

за

9.

Ворохта Ірина Іванівна, округ № 9

відсутня

10.

Фесенко Наталія Михайлівна, округ № 10

за

11.

Павленко Світлана Євгеніївна, округ № 11

за

12.

Серьогіна Ганна

Андріївна, округ № 12

за

13.

Нерсисян Нерсес Робертович, сільський голова за

Результати голосування:

За 12(дванадцять)
Не голосувало немає
Проти немає
Відсутні 1(один)
Утрим.немає

Сільський голова Н.Нерсисян

У К Р А Ї Н А

ЧИСТОВОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ІЗЮМСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ХХХІХ СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від 02 червня 2020 року № 307

Про передачу у власність земельної

ділянки Пруднікову В.М.

Відповідно до обзацу 5 п.1 та пунктів 16, 17 розділу Х Перехідних положень

Земельного кодексу Укравїни , ст.22 Закону України «Про землеустрій», ст.5 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», згідно з проектом організації території земельних часток (паїв) на землях колективної власності КСП «Чистоводівське» на території Чистоводівської сільської ради Ізюмського району Харківської області та схемою поділу земель колективної власності на земельні частки/паї/КСП «Чистоводівське» на території Чистоводівської сільської ради Ізюмського району Харківської області, на підставі заяви гр. Пруднікова Василя Миколайовича про передачу у власність земельної ділянки (пай № 517) площею 5,1132 ріллі, кадастровий номер 6322888500:02:000:0285 , відповідно рішення Ізюмського міськрайонного суду Харківської області від 04 березня 2020 року, справа № 623/4870/19, яке набрало законної сили 04 квітня 2020 року, Чистоводівська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Передати у власність гр.Пруднікову Василю Миколайовичу (РНОКПП 2071600711) земельну ділянку (ріллі: ділянка № 517 площею 5,1132 га, кадастровий номер 6322888500:02:000:0285), яка розташована за межами населених пунктів на території Чистоводівської сільської ради, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

2.До використання приступити після державної реєстрації прав на земельну ділянку.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову Нерсисяна Н.Р.

Сільський голова Н.Р.Нерсисян

Додаток 1

до рішення Чистоводівської сільської ради

ХХХІХ сесії VІІ скликання № 307 від 02.06.2020 р.

ПРОТОКОЛ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ

депутатів сільської ради під час пленарного засідання

ХХХІХ сесії Чистоводівської сільської ради VІІ скликання

02 червня 2020 року

До складу сільської ради входить 12 депутатів.

В роботі пленарного засідання взяли участь 11 депутатів

Рішення № 307 ” Про передачу у власність земельної ділянки Пруднікову В.М..

з/п

П.І.Б.

відсутні

ЗА

ПРОТИ

УТРИМ

НЕ ГОЛ.

Підпис

1.

Бакумкіна Ніна

Олексіївна, округ № 1

за

2.

Льовочкіна Ліана Леонідівна, округ № 2

за

3.

Шульга Наталія

Іванівна, округ № 3

за

4.

Варченко Тетяна

Іванівна, округ № 4

за

5.

Серьогіна Наталія

Юріївна, округ № 5

за

6.

Сорокотяга Світлана Михайлівна, округ № 6

за

7.

Ткаченко Галина Борисівна, округ № 7

за

8.

Іщенко Ірина Олександрівна, округ № 8

за

9.

Ворохта Ірина Іванівна, округ № 9

відсутня

10.

Фесенко Наталія Михайлівна, округ № 10

за

11.

Павленко Світлана Євгеніївна, округ № 11

за

12.

Серьогіна Ганна

Андріївна, округ № 12

за

13.

Нерсисян Нерсес Робертович, сільський голова за

Результати голосування:

За 12(дванадцять)
Не голосувало немає
Проти немає
Відсутні 1(один)
Утрим.немає

Сільський голова Н.Нерсисян

УКРАЇНА

ЧИСТОВОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ІЗЮМСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХХІХ СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від 02 червня 2020 року № 308

Про надання одноразової грошової

матеріальної допомоги на поховання

Розглянувши заяву гр.України Скорика Владислава Сергійовича, 25.06.1996 р.н., про надання одноразової грошової допомоги на поховання батька Скорика Сергія Вікторовича, на підставі ст.8 п.4, Закону України “Про поховання та похоронну справу”, керуючись ст.ст. 26, 34 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, “Положенням про порядок надання одноразової матеріальної допомоги на поховання громадянам Чистоводівської сільської ради в 2020 році” , затвердженого рішенням сесії № 282 від 20.12.2019 року, Чистоводівська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Надати гр.України Скорику Владиславу Сергійовичу, кошти в сумі 2 000 грн.(дві тисячі грн..) на поховання батька Скорика Сергія Вікторовича, який помер 25 квітня 2020 року і на момент смерті був не працевлаштований та статус пенсіонера не мав.

2. В.о. головного бухгалтера Китайовій Т.І. передбачити кошти для виплати допомоги.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, земельних відносин та питань соціально-економічного розвитку території сільської ради (голова комісії Ворохта І.І.).

Сільський голова Н.Р.Нерсисян

Додаток 1

до рішення Чистоводівської сільської ради

ХХХІХ сесії VІІ скликання № 308 від 02.06.2020 р.

ПРОТОКОЛ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ

депутатів сільської ради під час пленарного засідання

ХХХІХ сесії Чистоводівської сільської ради VІІ скликання

02 червня 2020 року

До складу сільської ради входить 12 депутатів.

В роботі пленарного засідання взяли участь 11 депутатів

Рішення № 308 ” Про надання одноразової грошової матеріальної допомоги на поховання “.

з/п

П.І.Б.

відсутні

ЗА

ПРОТИ

УТРИМ

НЕ ГОЛ.

Підпис

1.

Бакумкіна Ніна

Олексіївна, округ № 1

за

2.

Льовочкіна Ліана Леонідівна, округ № 2

за

3.

Шульга Наталія

Іванівна, округ № 3

за

4.

Варченко Тетяна

Іванівна, округ № 4

за

5.

Серьогіна Наталія

Юріївна, округ № 5

за

6.

Сорокотяга Світлана Михайлівна, округ № 6

за

7.

Ткаченко Галина Борисівна, округ № 7

за

8.

Іщенко Ірина Олександрівна, округ № 8

за

9.

Ворохта Ірина Іванівна, округ № 9

відсутня

10.

Фесенко Наталія Михайлівна, округ № 10

за

11.

Павленко Світлана Євгеніївна, округ № 11

за

12.

Серьогіна Ганна

Андріївна, округ № 12

за

13.

Нерсисян Нерсес Робертович, сільський голова за

Результати голосування:

За 12(дванадцять)
Не голосувало немає
Проти немає
Відсутні 1(один)
Утрим.немає

Сільський голова Н.Нерсисян

У К Р А Ї Н А

ЧИСТОВОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ІЗЮМСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ХХХІХ СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 02 червня 2020 року № 309

Про оприлюднення проекту рішення «Про

встановлення ставок та пільг із сплати

земельного податку на 2021 рік»

Відповідно до п. 24, 35 ч. 1 ст. 26 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні, ст. 7, п. 10.2 ст. 10, п. 12.3 – 12.5 ст. 12, ст.ст. 269 – 287 Податкового Кодексу України, Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 483 „Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки”, розглянувши Проект рішення Чистоводівської сільської ради „Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2021 рік” з додатками та аналіз регуляторного впливу , сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Оприлюднити проект рішення Чистоводівської сільської ради „Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2021 рік з додатками .

2. Секретарю сільської ради Льовочкіній Л.Л. розмістити відповідне повідомлення про оприлюднення на офіційному веб-сайті сільської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, земельних відносин та питань соціально-економічного розвитку території сільської ради (голова комісії Ворохта І.І.).

Сільський голова Н.Р.Нерсисян

Додаток 1 до рішення Чистоводівської сільської ради № __/___ від __.__.2020

ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

ЧИСТОВОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ІЗЮМСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

______ СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

Код згідно КОАТУУ 6322888500

Р І Ш Е Н Н Я

«__» _______ 2020 року № ___

Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2021 рік

Керуючись абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового Кодексу України, та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України ” Про місцеве самоврядування в Україні “, Постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 483 „Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки”, технічною документацією з нормативно грошової оцінки земель села Чистоводівка Ізюмського району Харківської області, виготовленої Державним підприємством Харківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою”, затвердженої рішенням ХХ сесії Чистоводівської сільської ради VІ скликання № 116 від 09.07.2012 року, сільська рада

ВИРІШИЛА

1. Встановити на території Чистоводівської сільської ради:

  • ставки земельного податку згідно з додатком 1;

  • пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

2. Оприлюднити рішення на офіційному веб-сайті Чистоводівської сільської ради протягом 10 днів з дати прийняття рішення.

3. Рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регулювання земельних відносин.

Сільський голова Н.Р.Нерсисян

Додаток 1

до рішення Чистоводівської сільської ради № __ від «__» _________ 2020 року «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2021 рік»

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Чистоводівської сільської ради

від «__» _______ 2020 р. №__

СТАВКИ
земельного податку
1

Ставки встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію з 01 січня 2021 року.

Населені пункти, на які поширюється дія рішення Чистоводівської сільської ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

6300000000

6322800000

6322888500

с.Чистоводівка Ізюмського району Харківської області

Вид цільового призначення земель2

Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

01

Землі сільськогосподарського призначення

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4

0,3

0,3

0,3

0,3

01.02

Для ведення фермерського господарства4

0,3

0,3

0,3

0,3

01.03

Для ведення особистого селянського господарства4

0,3

0,3

0,3

0,3

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства4

0,3

0,3

0,3

0,3

01.05

Для індивідуального садівництва4

0,3

0,3

0,3

0,3

01.06

Для колективного садівництва4

0,3

0,3

0,3

0,3

01.07

Для городництва4

0,3

0,3

0,3

0,3

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби4

0,3

0,3

0,3

0,3

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

0,3

0,3

0,3

0,3

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

0,3

0,3

0,3

0,3

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

0,3

0,3

0,3

0,3

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

0,3

0,3

0,3

0,3

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

0,3

0,3

0,3

0,3

01.14

Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,3

0,3

0,3

0,3

02

Землі житлової забудови

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4

0,03

0,03

0,03

0,03

02.02

Для колективного житлового будівництва4

0,1

0,1

0,1

0,1

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

0,1

0,1

0,1

0,1

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

0,1

0,1

0,1

0,1

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

0,1

0,1

0,1

0,1

02.06

Для колективного гаражного будівництва

0,1

0,1

0,1

0,1

02.07

Для іншої житлової забудови

0,1

0,1

0,1

0,1

02.08

Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,1

0,1

0,1

0,1

03

Землі громадської забудови

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4

0,01

0,01

0,01

0,01

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4

0,01

0,01

0,01

0,01

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4

0,01

0,01

0,01

0,01

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4

0,01

0,01

0,01

0,01

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4

0,01

0,01

0,01

0,01

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

1

1

1

1

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

1

1

1

1

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

1

1

1

1

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

1

1

1

1

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

1

1

1

1

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

1

1

1

1

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування

1

1

1

1

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови

1

1

1

1

03.16

Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1

1

1

1

04

Землі природно-заповідного фонду

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

04.02

Для збереження та використання природних заповідників4

04.03

Для збереження та використання національних природних парків4

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів4

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

04.07

Для збереження та використання парків – пам’яток садово-паркового мистецтва

04.08

Для збереження та використання заказників

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

05

Землі іншого природоохоронного призначення

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

06.03

Для інших оздоровчих цілей

06.04

Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

07

Землі рекреаційного призначення

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

07.04

Для колективного дачного будівництва

07.05

Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

08

Землі історико-культурного призначення

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

08.04

Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

09

Землі лісогосподарського призначення

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг

0

0

0

0

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

0

0

0

0

09.03

Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0

0

0

0

10

Землі водного фонду

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

3

3

3

3

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

3

3

3

3

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

3

3

3

3

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

3

3

3

3

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

3

3

3

3

10.06

Для сінокосіння

10.07

Для рибогосподарських потреб

3

3

3

3

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

3

3

3

3

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

3

3

3

3

10/11/20

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

10.12

Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3

3

3

3

11

Землі промисловості

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами

1

1

5

5

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

1

1

5

5

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

1

1

5

5

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

1

1

5

5

11.05

Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1

1

5

5

12

Землі транспорту

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

1

1

1

1

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту

1

1

5

5

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту

1

1

5

5

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4

1

1

5

5

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

1

1

5

5

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

1

1

5

5

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

1

1

5

5

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

1

1

5

5

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

1

1

5

5

12.10

Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1

1

5

5

13

Землі зв’язку

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

1

1

5

5

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

1

1

5

5

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку

1

1

5

5

13.04

Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1

1

5

5

14

Землі енергетики

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій

1

1

5

5

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

1

1

5

5

14.03

Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1

1

5

5

15

Землі оборони

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4

15.02

Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4

15.04

Для розміщення та постійної діяльності СБУ4

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4

15.08

Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

16

Землі запасу

17

Землі резервного фонду

18

Землі загального користування4

19

Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

__________

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.

2 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548.

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу України.

Додаток 2

до рішення Чистоводівської сільської ради № __ від «__» ______ 2020 року «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2021 рік»

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Чистоводівської сільської ради

від «__» _______ 2020 р. № __

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку
1

Пільги встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію з 01 січня 2021 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

6300000000 6322800000

6322888500

с.Чистоводівка Ізюмського району Харківської області

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

Фізичні особи – інваліди першої і другої групи;

100

Фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

100

Пенсіонери (за віком)

100

Ветерани праці

100

Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

100

Фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

100

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні сили України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

100

Дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України незалежно від їх підпорядкованості, у тому числі дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій;

100

Релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, за земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності, а також благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків;

100

Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

100

Комунальні підприємства територіальної громади Чистоводівської сільської ради;

100

Санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

0

Громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці. Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”. У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

0

Бази олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

0

__________

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення сільської ради “ Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2021 рік “

Проект рішення сесії Чистоводівської сільської ради « Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2021 рік » розроблений відповідно до Податкового кодексу України та нормативної грошової оцінки .

Проект рішення сесії Чистоводівської сільської ради « Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2021 рік » розроблений з метою поповнення бюджету сільської ради для виконання програми соціально- економічного розвитку територіальної громади , ефективного використання земель комунальної власності.

 1. Визначення та аналіз проблем , яку буде розв’язано шляхом регулювання.

Проектом рішення передбачається створення умов для надходження до бюджету сільської ради коштів одержаних від сплати земельного податку для населення за земельні ділянки у межах населених пунктів Чистоводівської сільської ради.

 1. Обгрунтування прийняття регуляторного акта.

Встановлення ставок земельного податку відповідно до затвердженої технічної документації з нормативної грошової оцінки , Податкового Кодексу України забезпечить збільшення надходжень до сільського бюджету .

Основною метою прийняття відповідного рішення є виконання місцевого бюджету та ефективне використання коштів для виконання Програми економічного та соціального розвитку територіальної громади , забезпечення прозорості та відкритості надходження та використання коштів бюджету.

У разі, якщо сільська рада у термін до 1 липня не прийняла та до 15 липня не оприлюднила рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норми Податкового кодексу України, із застосуванням їх мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлення цілей.

В якості альтернативи до запропонованого регулювання можна розглянути збереження існуючої ситуації , що призводить до поглиблення існуючої проблеми . Надходження до місцевого бюджету чітко регулюються Бюджетним кодексом України. Основними джерелами надходжень є – податок на прибуток та земельний податок. Ставку земельного податку за земельні ділянки можна коригувати диференціюючи розмір ставки податку .

У той же час обраний спосіб досягнення встановлених цілей є раціональним :

– оскільки забезпечує принципи державної регуляторної політики ;

– досягнення цілей державного регулювання ;

– забезпечує реалізацію потреб у вирішення проблем місцевого значення;

– встановлює порядок нарахування і сплати та розміри ставок земельного податку з населення, який надходить до місцевого бюджету .

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми і відповідні заходи.

Згідно Податкового кодексу України до повноважень сільської ради належить прийняття рішення про встановлення ставок та пільг із слати земельного податку для населення за земельні ділянки в межах населених пунктів .Зробити це можливо за рахунок прийняття відповідного рішення Чистоводівської сільської ради.

Запропонований спосіб досягнення цілі є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов’язковості виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм зазначеного рішення .

Після прийняття зазначеного рішення Чистоводівської сільської ради з питань оподаткування відповідатимуть вимогам чинного законодавства .

Проектом рішення затверджуються:

 • ставки земельного податку на 2021 рік;

 • перелік пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, із сплати земельного податку1.
 1. Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

Ймовірність досягнення цілей рішення ґрунтується на високій мотивації суб’єктів господарювання стосовно виконання вимог акту , яка полягає у:

 • простоті та доступності положень рішення;

 • простоті виконання вимог рішення;

 • врегулювання прав і обов’язків суб’єктів господарювання , на яких поширюється дане рішення ;

 • встановлення чіткого порядку розрахунку земельного податку за земельні ділянки державної або комунальної власності;

Можлива шкода у разі настання очікуваних наслідків дії акту не прогнозується.

 1. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта.

У разі запровадження запропонованого проекту рішення сільської ради « Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2021 рік » очікується наступний результат:

1. Відповідність розмірів ставок земельного податку діючому законодавству, зокрема Закону України ” Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” , та статтей 272, 274, 276 розділу ХІІІ “Плата за землю” Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

2. Надходження коштів до місцевого бюджету із сплати земельного податку з метою їх подальшого спрямування на соціально – економічний розвиток села та ремонт об’єктів соціальної сфери .

3. Часткове виконання Програми економічного та соціального розвитку територіальної громади .

 1. Обгрунтування строку чинності регуляторного акту.

З моменту набрання чинності даного проекту рішення термін дії необмежений.

 1. Показники ефективності регуляторного акта.

 1. Збільшення надходжень до сільського бюджету внаслідок прийняття запропонованого проекту рішення сільської ради.

 2. Кількість платників земельного податку, на яких поширюватиметься дія запропонованого регуляторного акту .

 3. Рівень поінформованості платників податку з основних положень регуляторного акту.

 1. Відстеження результативності

Для відстеження результативності рішення Чистоводівської сільської ради відповідно до статті 10 Закону України “Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності” буде застосовано аналіз статистичних даних, даних бюджетної та податкової звітності.

Терміни відстеження результативності дії запропонованого проекту рішення сільської ради встановлені :

повторно – через рік після набрання чинності регуляторного акту ;

періодично – кожні три роки з моменту закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акту .

Сільський голова Н.Р.Нерсисян

Додаток 3

до рішення Чистоводівської сільської ради

ХХХІХ сесії VІІ скликання № 309 від 02.06.2020 р.

ПРОТОКОЛ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ

депутатів сільської ради під час пленарного засідання

ХХХІХ сесії Чистоводівської сільської ради VІІ скликання

02 червня 2020 року

До складу сільської ради входить 12 депутатів.

В роботі пленарного засідання взяли участь 11 депутатів

Рішення № 309 ” Про оприлюднення проекту рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2021 рік»“.

з/п

П.І.Б.

відсутні

ЗА

ПРОТИ

УТРИМ

НЕ ГОЛ.

Підпис

1.

Бакумкіна Ніна

Олексіївна, округ № 1

за

2.

Льовочкіна Ліана Леонідівна, округ № 2

за

3.

Шульга Наталія

Іванівна, округ № 3

за

4.

Варченко Тетяна

Іванівна, округ № 4

за

5.

Серьогіна Наталія

Юріївна, округ № 5

за

6.

Сорокотяга Світлана Михайлівна, округ № 6

за

7.

Ткаченко Галина Борисівна, округ № 7

за

8.

Іщенко Ірина Олександрівна, округ № 8

за

9.

Ворохта Ірина Іванівна, округ № 9

відсутня

10.

Фесенко Наталія Михайлівна, округ № 10

за

11.

Павленко Світлана Євгеніївна, округ № 11

за

12.

Серьогіна Ганна

Андріївна, округ № 12

за

13.

Нерсисян Нерсес Робертович, сільський голова за

Результати голосування:

За 12(дванадцять)
Не голосувало немає
Проти немає
Відсутні 1(один)
Утрим.немає

Сільський голова Н.Нерсисян

У К Р А Ї Н А

ЧИСТОВОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ІЗЮМСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ХХХІХ СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 02 червня 2020 року № 310

Про оприлюднення проекту рішення «Про

встановлення ставок та пільг із сплати

податку на нерухоме майно, відмінне

від земельної ділянки на 2020 рік»

Відповідно до п. 24, 35 ч. 1 ст. 26 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні, ст. 7, п. 10.2 ст. 10, п. 12.3 – 12.5 ст. 12, ст.ст. 269 – 287 Податкового Кодексу України, Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 483 „Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки”, розглянувши Проект рішення Чистоводівської сільської ради „Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2021 рік” з додатками, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Оприлюднити проект рішення Чистоводівської сільської ради „Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2021 рік(додаток 1).

2. Секретарю сільської ради Льовочкіній Л.Л. розмістити відповідне повідомлення про оприлюднення на офіційному веб-сайті сільської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, земельних відносин та питань соціально-економічного розвитку території сільської ради (голова комісії Ворохта І.І.).

Сільський голова Н.Р.Нерсисян

Додаток 1 до рішення Чистоводівської сільської ради № __/___ від __.__.2020

ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

ЧИСТОВОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ІЗЮМСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

______ СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

Код згідно КОАТУУ 6322888500

Р І Ш Е Н Н Я

«__» _______ 2020 року № ___

Про встановлення ставок та пільг із сплати

податку на нерухоме майно, відмінне

від земельної ділянки на 2021 рік

Керуючись статтею 26 Податкового Кодексу України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 483 „Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки”, технічною документацією з нормативно грошової оцінки земель села Чистоводівка Ізюмського району Харківської області, виготовленої Державним підприємством Харківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою”, затвердженої рішенням ХХ сесії Чистоводівської сільської ради VІ скликання № 116 від 09.07.2012 року, сільська рада

ВИРІШИЛА

1. Встановити на території Чистоводівської сільської ради:

  • ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки згідно з додатком 1;

  • пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

2. Оприлюднити рішення на офіційному веб-сайті Чистоводівської сільської ради протягом 10 днів з дати прийняття рішення.

3. Рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регулювання земельних відносин.

Сільський голова Н.Р.Нерсисян

Додаток 1

до рішення Чистоводівської сільської ради

__ від «__» _________ 2020 року

«Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2021 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Чистоводівської сільської ради

від «__» _______ 2020 р. № __

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Ставки встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію з 01 січня 2021 р.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

6300000000 6322800000

6322888500

с.Чистоводівка Ізюмського району Харківської області

Класифікація будівель та споруд2

Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

1 зона4

2 зона4

3 зона4

1 зона4

2 зона4

3 зона4

11

Будівлі житлові

111

Будинки одноквартирні

1110

Будинки одноквартирні5

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови

1,5

1,5

1110.2

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності

1,5

1,5

1110.3

Будинки садибного типу

1,5

1,5

1110.4

Будинки дачні та садові

1,5

1,5

112

Будинки з двома та більше квартирами

1121

Будинки з двома квартирами5

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови

1,5

1,5

1121.2

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності

1,5

1,5

1122

Будинки з трьома та більше квартирами5

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови

1,5

1,5

1122.2

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні

1,5

1,5

1122.3

Будинки житлові готельного типу

1,5

1,5

113

Гуртожитки5

1130.1

Гуртожитки для робітників та службовців

1130.2

Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5

1130.3

Гуртожитки для учнів навчальних закладів5

1130.4

Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5

1130.5

Будинки дитини та сирітські будинки5

1130.6

Будинки для біженців, притулки для бездомних5

1130.9

Будинки для колективного проживання інші

12

Будівлі нежитлові

121

Готелі, ресторани та подібні будівлі

1211

Будівлі готельні

1211.1

Готелі

1211.2

Мотелі

1211.3

Кемпінги

1211.4

Пансіонати

1211.5

Ресторани та бари

1212

Інші будівлі для тимчасового проживання

1212.1

Туристичні бази та гірські притулки

1212.2

Дитячі та сімейні табори відпочинку

1212.3

Центри та будинки відпочинку

1212.9

Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше

122

Будівлі офісні

1220

Будівлі офісні5

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління5

0,00

0,00

1220.2

Будівлі фінансового обслуговування

0,5

0,5

1220.3

Будівлі органів правосуддя5

1220.4

Будівлі закордонних представництв5

1220.5

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств

0,5

0,5

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

0,5

0,5

123

Будівлі торговельні

1230

Будівлі торговельні

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

0,5

0,5

1230.2

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5

0,5

0,5

1230.3

Станції технічного обслуговування автомобілів

0,5

0,5

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні тощо

0,5

0,5

1230.5

Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування

0,5

0,5

1230.6

Будівлі підприємств побутового обслуговування

0,5

0,5

1230.9

Будівлі торговельні інші

0,5

0,5

124

Будівлі транспорту та засобів зв’язку

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі

1241.1

Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту

1241.2

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту

1241.3

Будівлі міського електротранспорту

1241.4

Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту

1241.5

Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі

1241.6

Будівлі станцій підвісних та канатних доріг

1241.7

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо

1241.8

Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо

1241.9

Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші

0,5

0,5

1242

Гаражі

1242.1

Гаражі наземні

0,5

0,5

1242.2

Гаражі підземні

0,5

0,5

1242.3

Стоянки автомобільні криті

0,5

0,5

1242.4

Навіси для велосипедів

0,5

0,5

125

Будівлі промислові та склади

1251

Будівлі промислові5

1251.1

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5

0,5

0,5

1251.2

Будівлі підприємств чорної металургії5

0,5

0,5

1251.3

Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5

0,5

0,5

1251.4

Будівлі підприємств легкої промисловості5

0,5

0,5

1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості5

0,5

0,5

1251.6

Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5

0,5

0,5

1251.7

Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5

0,5

0,5

1251.8

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5

0,5

0,5

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5

0,5

0,5

1252

Резервуари, силоси та склади

1252.1

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу

0,5

0,5

1252.2

Резервуари та ємності інші

0,5

0,5

1252.3

Силоси для зерна

0,5

0,5

1252.4

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів

0,5

0,5

1252.5

Склади спеціальні товарні

0,5

0,5

1252.6

Холодильники

0,5

0,5

1252.7

Складські майданчики

0,5

0,5

1252.8

Склади універсальні

0,5

0,5

1252.9

Склади та сховища інші5

0,5

0,5

126

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього,

медичного та оздоровчого призначення

1261

Будівлі для публічних виступів

1261.1

Театри, кінотеатри та концертні зали

1261.2

Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів

1261.3

Цирки

1261.4

Казино, ігорні будинки

1261.5

Музичні та танцювальні зали, дискотеки

1261.9

Будівлі для публічних виступів інші

1262

Музеї та бібліотеки

1262.1

Музеї та художні галереї5

1262.2

Бібліотеки, книгосховища5

0,0

0,0

1262.3

Технічні центри

1262.4

Планетарії5

1262.5

Будівлі архівів5

1262.6

Будівлі зоологічних та ботанічних садів5

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

1263.1

Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ

1263.2

Будівлі вищих навчальних закладів

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5

0,0

0,0

1263.4

Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5

1263.5

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5

0,0

0,0

1263.6

Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5

1263.7

Будівлі закладів з фахової перепідготовки

1263.8

Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5

1263.9

Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5

1264

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

1264.1

Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5

1264.2

Лікарні профільні, диспансери5

1264.3

Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5

1264.4

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5

1264.5

Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5

1264.6

Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5

1264.9

Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5

1265

Зали спортивні5

1265.1

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо

1265.2

Басейни криті для плавання

1265.3

Хокейні та льодові стадіони криті

1265.4

Манежі легкоатлетичні

1265.5

Тири

1265.9

Зали спортивні інші

127

Будівлі нежитлові інші

1271

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5

1271.1

Будівлі для тваринництва5

0,3

0,3

1271.2

Будівлі для птахівництва5

1271.3

Будівлі для зберігання зерна5

0,3

0,3

1271.4

Будівлі силосні та сінажні5

1271.5

Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5

1271.6

Будівлі тепличного господарства5

1271.7

Будівлі рибного господарства5

0,3

0,3

1271.8

Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5

1271.9

Будівлі сільськогосподарського призначення інші5

0,3

0,3

1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності5

1272.1

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5

1272.2

Похоронні бюро та ритуальні зали

1272.3

Цвинтарі та крематорії5

1273

Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5

1273.1

Пам’ятки історії та архітектури5

1273.2

Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5

1273.3

Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5

1274

Будівлі інші, не класифіковані раніше5

1274.1

Казарми Збройних Сил5

1274.2

Будівлі поліцейських та пожежних служб5

1274.3

Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5

1274.4

Будівлі лазень та пралень

1274.5

Будівлі з облаштування населених пунктів

__________

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.

2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507.

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі “1 зона”.

5 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.

Додаток 2

до рішення Чистоводівської сільської ради

__ від «__» _________ 2020 року

«Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2021 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Чистоводівської сільської ради

від «__» _______ 2020 р. № __

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
1

Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію
з
01 січня 2020 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення Чистоводівської сільської ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

6300000000 6322800000

6322888500

село Чистоводівка Ізюмського району Харківської області

Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

Фізичні особи – інваліди першої і другої групи;

100

Фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

100

Пенсіонери (за віком);

100

Ветерани праці

100

Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

100

Фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

100

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні сили України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

100

Дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України незалежно від їх підпорядкованості, у тому числі дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій;

100

Релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, за земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності, а також благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків;

100

Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

100

Комунальні підприємства територіальної громади Прилуцької сільської ради;

100

Санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

0

Громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці. Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”. У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

0

Бази олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

0

Допоміжні (нежитлові приміщення): сараї, хліви, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторі підстанції

100

_________

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

Додаток 3

до рішення Чистоводівської сільської ради

ХХХІХ сесії VІІ скликання № 310 від 02.06.2020 р.

ПРОТОКОЛ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ

депутатів сільської ради під час пленарного засідання

ХХХІХ сесії Чистоводівської сільської ради VІІ скликання

02 червня 2020 року

До складу сільської ради входить 12 депутатів.

В роботі пленарного засідання взяли участь 11 депутатів

Рішення № 310 “ Про оприлюднення проекту рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2021 рік»“.

з/п

П.І.Б.

відсутні

ЗА

ПРОТИ

УТРИМ

НЕ ГОЛ.

Підпис

1.

Бакумкіна Ніна

Олексіївна, округ № 1

за

2.

Льовочкіна Ліана Леонідівна, округ № 2

за

3.

Шульга Наталія

Іванівна, округ № 3

за

4.

Варченко Тетяна

Іванівна, округ № 4

за

5.

Серьогіна Наталія

Юріївна, округ № 5

за

6.

Сорокотяга Світлана Михайлівна, округ № 6

за

7.

Ткаченко Галина Борисівна, округ № 7

за

8.

Іщенко Ірина Олександрівна, округ № 8

за

9.

Ворохта Ірина Іванівна, округ № 9

відсутня

10.

Фесенко Наталія Михайлівна, округ № 10

за

11.

Павленко Світлана Євгеніївна, округ № 11

за

12.

Серьогіна Ганна

Андріївна, округ № 12

за

13.

Нерсисян Нерсес Робертович, сільський голова за

Результати голосування:

За 12(дванадцять)
Не голосувало немає
Проти немає
Відсутні 1(один)
Утрим.немає

Сільський голова Н.Нерсисян

У К Р А Ї Н А

ЧИСТОВОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ІЗЮМСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ХХХІХ СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 02 червня 2020 року № 311

Про встановлення ставок єдиного податку на 2021 рік

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Податковим кодексом України, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити з 01 січня 2021 року ставки єдиного податку для суб’єктів підприємницької діяльності за один календарний місяць на території Чистоводівської сільської ради в таких розмірах:

1.1. Для платників першої групи – фізичних осіб-підприємців, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та / або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 грн. – в розмірі до 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом на 1 січня звітного року.

1.2. Для платників другої групи – фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, в тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб та обсяг доходу не перевищує 1500 000 грн. – в розмірі до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року.

1.3.Розподілити ставки єдиного податку для платників першої (додаток 1) та другої (додаток 2) групи по виду господарської діяльності (КВЕД), з розрахунку на календарний місяць:

1.4. Податковим (звітним періодом для платників єдиного податку першої та другої груп є календарний рік.

1.5 Платники єдиного податку несуть відповідно до Податкового кодексу України за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.

2. Секретарю сільської ради Льовочкіній Л.Л. розмістити відповідне рішення на офіційному веб-сайті сільської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, земельних відносин та питань соціально-економічного розвитку території сільської ради (голова комісії Ворохта І.І.).

Сільський голова Н.Р.Нерсисян

Додаток 1

до рішення Чистоводівської

сільської ради № 311 від 02.06.2020

Ставки єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню.

з/п

Вид господарської діяльності з надання побутових послуг

Ставка єдиного податку на місяць (відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року)

Ставка єдиного податку на місяць (відсотків від мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року)

для першої групи платників єдиного податку

для другої групи платників єдиного податку

1

Виготовлення взуття за індивідуальним замовленням

10

20

2

Послуги з ремонту взуття

10

20

3

Виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням

10

20

4

Виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням

10

20

5

Виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням

10

20

6

Виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням

10

20

7

Виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням

10

20

8

Додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням

10

20

9

Послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів

10

20

10

Виготовлення та в’язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням

10

20

11

Послуги з ремонту трикотажних виробів

10

20

12

Виготовлення меблів за індивідуальним замовленням

10

20

13

Послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів

10

20

14

Виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням

10

20

15

Технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням

10

20

16

Послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури

10

20

17

Послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів

10

20

18

Послуги з ремонту годинників

10

20

19

Послуги з ремонту велосипедів

10

20

20

Послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів

10

20

21

Виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням

10

20

22

Послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів

10

20

23

Прокат речей особистого користування та побутових товарів

10

20

24

Послуги з виконання фоторобіт

10

20

25

Послуги з оброблення плівок

10

20

26

Послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів

10

20

27

Послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів

10

20

28

Вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням

10

20

29

Послуги перукарень

10

20

30

Ритуальні послуги

10

20

31

Послуги, пов’язані з сільським та лісовим господарством

10

20

32

Послуги домашньої прислуги

10

20

33

Послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням

10

20

34

Роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках

10

Додаток 2

до рішення Чистоводівської

сільської ради № 311 від 02.06.2020

Ставки єдиного податку для фізичних осіб – підприємців для другої групи платників

з/п

Види економічної діяльності

Код

Ставка єдиного податку на місяць (відсотків від

мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року) для другої групи платників

1

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

01.11

20

2

Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів

01.13

20

3

Вирощування винограду

01.21

20

4

Розведення великої рогатої худоби молочних порід

01.41

20

5

Розведення овець і кіз

01.45

20

6

Розведення свиней

01.46

20

7

Розведення свійської птиці

01.47

20

8

Розведення інших тварин

01.49

20

9

Змішане сільське господарство

01.50

20

10

Допоміжна діяльність у рослинництві

01.61

20

11

Допоміжна діяльність у тваринництві

01.62

20

12

Післяурожайна діяльність

01.63

20

13

Оброблення насіння для відтворення

01.64

20

14

Лісозаготівлі

02.20

20

15

Виробництво олії та тваринних жирів

10.41

20

16

Перероблення молока, виробництво масла та сиру

10.51

20

17

Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості

10.61

20

18

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання

10.71

20

19

Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів

10.73

20

20

Виробництво готових кормів для домашніх тварин

10.92

20

21

Виготовлення виробів із хутра

14.20

20

22

Лісопильне та стругальне виробництво

16.10

20

23

Виробництво інших дерев’яних будівельних конструкцій і столярних виробів

16.23

20

24

Виробництво дерев’яної тари

16.24

20

25

Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння

16.29

20

26

Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у.

25.99

20

27

Організація будівництва будівель

41.10

20

28

Будівництво житлових і нежитлових будівель

41.20

20

29

Будівництво трубопроводів

42.21

20

30

Підготовчі роботи на будівельному майданчику

43.12

20

31

Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

43.22

20

32

Штукатурні роботи

43.31

20

33

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

45.20

20

34

Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

46.21

20

35

Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення

46.49

20

36

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

47.11

20

37

Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах

47.19

20

38

Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах

47.29

20

39

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами

47.81

20

40

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям

47.82

20

41

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами

47.89

20

42

Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами

47.99

20

43

Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і.у.

49.39

20

44

Вантажний автомобільний транспорт

49.41

20

45

Надання послуг перевезення речей (переїзду)

49.42

20

46

Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.

63.99

20

47

Ветеринарна діяльність

75.00

20

48

Надання ландшафтних послуг

81.30

20

49

Ремонт комп’ютерів і периферійного устатковання

95.11

20

50

Ремонт обладнання зв’язку

95.12

20

51

Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку й зображення

95.21

20

52

Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання

95.22

20

53

Ремонт взуття та шкіряних виробів

95.23

20

54

Надання послуг перукарнями та салонами краси

96.02

20

Додаток 3

до рішення Чистоводівської сільської ради

ХХХІХ сесії VІІ скликання № 311 від 02.06.2020 р.

ПРОТОКОЛ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ

депутатів сільської ради під час пленарного засідання

ХХХІХ сесії Чистоводівської сільської ради VІІ скликання

02 червня 2020 року

До складу сільської ради входить 12 депутатів.

В роботі пленарного засідання взяли участь 11 депутатів

Рішення № 311 “ Про встановлення ставок єдиного податку на 2021 рік “.

з/п

П.І.Б.

відсутні

ЗА

ПРОТИ

УТРИМ

НЕ ГОЛ.

Підпис

1.

Бакумкіна Ніна

Олексіївна, округ № 1

за

2.

Льовочкіна Ліана Леонідівна, округ № 2

за

3.

Шульга Наталія

Іванівна, округ № 3

за

4.

Варченко Тетяна

Іванівна, округ № 4

за

5.

Серьогіна Наталія

Юріївна, округ № 5

за

6.

Сорокотяга Світлана Михайлівна, округ № 6

за

7.

Ткаченко Галина Борисівна, округ № 7

за

8.

Іщенко Ірина Олександрівна, округ № 8

за

9.

Ворохта Ірина Іванівна, округ № 9

відсутня

10.

Фесенко Наталія Михайлівна, округ № 10

за

11.

Павленко Світлана Євгеніївна, округ № 11

за

12.

Серьогіна Ганна

Андріївна, округ № 12

за

13.

Нерсисян Нерсес Робертович, сільський голова за

Результати голосування:

За 12(дванадцять)
Не голосувало немає
Проти немає
Відсутні 1(один)
Утрим.немає

Сільський голова Н.Нерсисян

У К Р А Ї Н А

ЧИСТОВОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ІЗЮМСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ХХХІХ СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 02 червня 2020 року № 312

Про встановлення ставки акцизного податку з

реалізованих суб’єктами господарювання

роздрібної торгівлі підакцизних товарів на
території
Чистоводівської сільської ради
на 20
21 рік

Відповідно до пункту 24 статті 26, статті 59, 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року N280/97-ВР (із внесеними змінами та доповненнями), п.п. 12.4.4 п.12.4 ст. 12, п.п. 215.3.10 п. 215.3 статті 215, п.п. 213.1.9. п. 213.1 ст.213 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ (із внесеними змінами та доповненнями) та Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71- УІІІ, сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Встановити ставку акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на території Чистоводівської сільської ради на 2021 рік.

1.1. Платники податку

Платниками акцизного податку є суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів.

1.2. Об’єкт оподаткування

Об’єктом оподаткування є операції з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

1.3. База оподаткування

База оподаткування – це вартість (з податком на додану вартість) реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів.

1.4. Ставка податку

Ставка податку встановлюється встановлюються у розмірі 5 відсотків від вартості підакцизних товарів (з податком на додану вартість) реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів.

1.5. Податковий період

Базовий податковий період для сплати податку відповідає календарному місяцю.

1.6. Порядок обчислення та строки сплати податку

Датою виникнення податкових зобов’язань щодо реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є дата здійснення розрахункової операції відповідно до Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”, а у разі реалізації товарів фізичними особами – підприємцями, які сплачують єдиний податок, – є дата надходження оплати за проданий товар.

Суми податку перераховуються до бюджету суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Податковим Кодексом для подання податкової декларації за місячний податковий період.

Особа – суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, сплачує податок за місцем здійснення реалізації таких товарів.

Суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів; подає щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду контролюючому органу за місцем реєстрації декларацію акцизного податку за формою, затвердженою у порядку, встановленому статтею 46 Податкового Кодексу.

2. Рішення застосовується з 01.01.2021 року.

3. Секретарю сільської ради Льовочкіній Л.Л. розмістити відповідне рішення на офіційному веб-сайті сільської ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, земельних відносин та питань соціально-економічного розвитку території сільської ради (голова комісії Ворохта І.І.).

Сільський голова Н.Р.Нерсисян

Додаток 1

до рішення Чистоводівської сільської ради

ХХХІХ сесії VІІ скликання № 312 від 02.06.2020 р.

ПРОТОКОЛ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ

депутатів сільської ради під час пленарного засідання

ХХХІХ сесії Чистоводівської сільської ради VІІ скликання

02 червня 2020 року

До складу сільської ради входить 12 депутатів.

В роботі пленарного засідання взяли участь 11 депутатів

Рішення № 312 “ Про встановлення ставки акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на
території
Чистоводівської сільської ради на 2021 рік “.

з/п

П.І.Б.

відсутні

ЗА

ПРОТИ

УТРИМ

НЕ ГОЛ.

Підпис

1.

Бакумкіна Ніна

Олексіївна, округ № 1

за

2.

Льовочкіна Ліана Леонідівна, округ № 2

за

3.

Шульга Наталія

Іванівна, округ № 3

за

4.

Варченко Тетяна

Іванівна, округ № 4

за

5.

Серьогіна Наталія

Юріївна, округ № 5

за

6.

Сорокотяга Світлана Михайлівна, округ № 6

за

7.

Ткаченко Галина Борисівна, округ № 7

за

8.

Іщенко Ірина Олександрівна, округ № 8

за

9.

Ворохта Ірина Іванівна, округ № 9

відсутня

10.

Фесенко Наталія Михайлівна, округ № 10

за

11.

Павленко Світлана Євгеніївна, округ № 11

за

12.

Серьогіна Ганна

Андріївна, округ № 12

за

13.

Нерсисян Нерсес Робертович, сільський голова за

Результати голосування:

За 12(дванадцять)
Не голосувало немає
Проти немає
Відсутні 1(один)
Утрим.немає

Сільський голова Н.Нерсисян

У К Р А Ї Н А

ЧИСТОВОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ІЗЮМСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ХХХІХ СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 02 червня 2020 року № 313

Про виділення міжбюджетних трансфертів

Розглянувши лист-звернення Чистоводівського НВК № 01-22/41 від 01.06.2020 року щодо виділення коштів на придбання матеріалів для проведення внутрішніх ремонтних робіт приміщень, керуючись Законом України „ Про місцеве самоврядування в Україні ”, Бюджетним кодексом України при внесенні змін до сільського бюджету за рахунок розподілу вільних залишків, сесія Чистоводівської сільської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Виділити Ізюмському районному бюджету іншу субвенцію за рахунок зменшення обсягу фінансування на інші функції бюджету для Чистоводівського НВК на придбання будматеріалів для проведення поточного ремонту, а саме:

 • для поточного ремонту зовнішніх стін фасаду будівлі школи (цемент, шпаклівка, фарба тощо) виділити кошти в сумі 15 000,00 грн.;

 • для внутрішніх ремонтних робіт приміщення шкільного підрозділу виділити кошти в сумі 5 000,00 грн.;

 • для облаштування приміщення дошкільного підрозділу виділити кошти в сумі 2 000,00 грн..

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову

Нерсисяна Н.Р..

Сільський голова Н.Р.Нерсисян

Додаток 1

до рішення Чистоводівської сільської ради

ХХХІХ сесії VІІ скликання № 313 від 02.06.2020 р.

ПРОТОКОЛ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ

депутатів сільської ради під час пленарного засідання

ХХХІХ сесії Чистоводівської сільської ради VІІ скликання

02 червня 2020 року

До складу сільської ради входить 12 депутатів.

В роботі пленарного засідання взяли участь 11 депутатів

Рішення № 313 ” Про виділення міжбюджетних трансфертів “.

з/п

П.І.Б.

відсутні

ЗА

ПРОТИ

УТРИМ

НЕ ГОЛ.

Підпис

1.

Бакумкіна Ніна

Олексіївна, округ № 1

за

2.

Льовочкіна Ліана Леонідівна, округ № 2

за

3.

Шульга Наталія

Іванівна, округ № 3

за

4.

Варченко Тетяна

Іванівна, округ № 4

за

5.

Серьогіна Наталія

Юріївна, округ № 5

за

6.

Сорокотяга Світлана Михайлівна, округ № 6

за

7.

Ткаченко Галина Борисівна, округ № 7

за

8.

Іщенко Ірина Олександрівна, округ № 8

за

9.

Ворохта Ірина Іванівна, округ № 9

відсутня

10.

Фесенко Наталія Михайлівна, округ № 10

за

11.

Павленко Світлана Євгеніївна, округ № 11

за

12.

Серьогіна Ганна

Андріївна, округ № 12

за

13.

Нерсисян Нерсес Робертович, сільський голова за

Результати голосування:

За 12(дванадцять)
Не голосувало немає
Проти немає
Відсутні 1(один)
Утрим.немає

Сільський голова Н.Нерсисян

УКРАЇНА

ЧИСТОВОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ІЗЮМСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХХІХ СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від 02 червня 2020 року № 314

Про розгляд питання оптимізації

закладів освіти Ізюмського району

У зв’язку з прийняттям Закону України “Про повну середню загальну освіту”, відповідно до Перехідних положень даного закону, розглянувши пропозицію відділу освіти зюмської РДА про пониження ступеню Чистоводівського НВК до ступеню гімназії , керуючись ст. 32 ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1 Відмовити у погодженні пониження ступеня Чистоводівського Навчально-виховного комплексу до ступеню гімназії .

2.Повернутися до даного питання після утворення об’єднаної територіальної громади.

3.Доручити сільському голові Нерсисяну Н.Р. направити відповідне рішення та лист про заперечення щодо пониження ступеню Чистоводівського НВК до відділу освіти Ізюмської РДА та Ізюмської районної ради.

4. Контроль за виконанням покласти на сільського голову Нерсисяна Н.Р.

Сільський голова Н.Р.Нерсисян

Додаток 1

до рішення Чистоводівської сільської ради

ХХХІХ сесії VІІ скликання № 314 від 02.06.2020 р.

ПРОТОКОЛ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ

депутатів сільської ради під час пленарного засідання

ХХХІХ сесії Чистоводівської сільської ради VІІ скликання

02 червня 2020 року

До складу сільської ради входить 12 депутатів.

В роботі пленарного засідання взяли участь 11 депутатів.

Рішення № 314 ” Про розгляд питання оптимізації закладів освіти Ізюмського району “.

з/п

П.І.Б.

відсутні

ЗА

ПРОТИ

УТРИМ

НЕ ГОЛ.

Підпис

1.

Бакумкіна Ніна

Олексіївна, округ № 1

за

2.

Льовочкіна Ліана Леонідівна, округ № 2

за

3.

Шульга Наталія

Іванівна, округ № 3

за

4.

Варченко Тетяна

Іванівна, округ № 4

за

5.

Серьогіна Наталія

Юріївна, округ № 5

за

6.

Сорокотяга Світлана Михайлівна, округ № 6

за

7.

Ткаченко Галина Борисівна, округ № 7

за

8.

Іщенко Ірина Олександрівна, округ № 8

за

9.

Ворохта Ірина Іванівна, округ № 9

відсутня

10.

Фесенко Наталія Михайлівна, округ № 10

за

11.

Павленко Світлана Євгеніївна, округ № 11

за

12.

Серьогіна Ганна

Андріївна, округ № 12

за

13.

Нерсисян Нерсес Робертович, сільський голова за

Результати голосування:

За 12 (дванадцять)

Не голосувало немає

Проти немає

Відсутні 1(один)

Утрим. немає

Сільський голова Н.Нерсисян

Comments are closed.