Міжбюджетні трансферти

Міжбюджетні трансферти

 

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ на 2020 рік

__20314501000
(код бюджету)

(грн.)

Код
бюджету

Найменування бюджету – одержувача / надавача міжбюджетного трансферту

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Трансферти іншим бюджетам

дотація на:

субвенції

усього

дотація на:

субвенції

усього

загального фонду на:

спеціального фонду на:

загального фонду на:

спеціального фонду на:

найменування трансферту

найменування трансферту

код Класифікації доходів бюджету

код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Інша субвенція на утримання сільських клубних закладів та бібліотек

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

20314200000

Ізюмський районний бюджет

21100

21100

Х

УСЬОГО

21100

21100

Сільський голова О.Ю.Шабельник


Додаток 4

до рішення
про сільський бюджет

Бражківської сільської ради

на 2020 р. № 3

від 23.12.2019 р
(пункт 4)

РОЗПОДІЛ
витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020_ році

203214501000
(код бюджету)

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування місцевої / регіональної програми

Дата і номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0116013

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

Програма соціально економічного розвитку Бражківської сільської ради на 2020 рік

Рішення сесії № 2 від 23.12.2020 .

285359

285359

0116030

6030

0620

Організація благоустрію населенних пунктів

Програма соціально економічного розвитку Бражківської сільської ради на 2020 рік

Рішення сесії № 2 від 23.12.2020

142554

142554

0117461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Програма соціально економічного розвитку Бражківської сільської ради на 2020 рік

Рішення сесії № 2 від 23.12.2020

40000

40000

х

х

х

УСЬОГО

х

х

467913

467913

Сільський голова О.Ю.Шабельник

Comments are closed.