Рішення 43 сесії 7 скликання Бражківської сільської ради № 3 від 18.11.2019 року

Рішення 43 сесії 7 скликання Бражківської сільської ради № 3 від 18.11.2019 року

 

 

                                                     

УКРАЇНА

Бражківська  сільська  рада

РІШЕННЯ

 • XXXXIІІ сесії    VII         скликання

 

18 листопада 2019 року                   №_3

 

Про внесення змін до рішення

сесії від 21 грудня 2018 року № 3

«Про Бражківський  сільський

бюджет на 2019 рік»

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»  Бражківська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Визначити на 2019 рік:

доходи сільського  бюджету у сумі  1740000 гривень, в тому числі доходи загального  фонду  сільського   бюджету   1740000 гривень, доходи  спеціального фонду  сільського  бюджету  0 гривень, згідно з додатком  1 цього рішення;

– видатки  сільського  бюджету у сумі  2158900 гривень, в тому числі видатки загального фонду сільського  бюджету 1909000 гривень, видатки спеціального фонду сільського бюджету  249900 гривень. згідно з додатком 2 цього рішення

-дефіцит за загальним фондом сільського бюджету в сумі 169000 гривень, за спеціальним фондом 249900 гривень згідно з додатком 2 цього рішення.

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  1000 гривень, що становить 0,1% видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.

 1. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів Бражківського сільського бюджету на 2019 рік у розрізі тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету у сумі 2158900 гривень, у тому числі по загальному фонду 1909000 гривень та спеціальному фонду 249900 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення.

3.Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4.Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 7 до цього рішення.

 1. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду Бражківського сільського бюджету на 2019 рік за їх економічною  структурою:
 • оплата праці працівників бюджетних установ;
 • нарахування на заробітну плату;
 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
 • поточні трансферти населенню;
 • поточні трансферти місцевим бюджетам.

6.Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих / регіональних програм,  згідно з додатком 6 до цього рішення.

 1. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право голові Бражківської сільської ради отримувати у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів Бражківського сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 2. Встановити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи на 2019 рік, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань згідно з додатком 4 до цього рішення.
 3. Здійснювати утримання чисельності працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи  видатки на премії та інші види заохочень, тільки в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.
 4. Установити, що у загальному фонді Бражківського сільського бюджету на 2019 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

11.Установити,що взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів за загальним фондом бюджету проводити тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами та планами асигнувань, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами державної казначейської служби України.

Зобов’язання, взяті без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених рішенням сільської ради про сільський бюджет не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати та спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядник бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не бере бюджетні зобов’язання та не здійснює платежі по інших заходах, пов’язаних з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету) до погашення такої заборгованості.

12.Апарату сільської ради сільського бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України:

Затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням.

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Бражківського сільського бюджету на 2019 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.
 2. Встановити, що внесення змін до Бражківського сільського бюджету бюджету на 2019 рік здійснюється за рішенням сесії сільської ради у випадках передбачених Бюджетним кодексом України. Дозволити голові сільської ради в періоди між сесіями вносити зміни в межах річного розпису бюджетних асигнувань за одним кодом тимчасової функціональної класифікації видатків в межах групи економічних кодів видатків в частині використання товарів, послуг і витрат на відрядження та в межах групи видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.
 3. Надати право голові Бражківської сільської ради укладати договори про міжбюджетні трансферти між Бражківським  сільським бюджетом та іншими бюджетами.
 4. Додатки № 1 – 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

17.Оприлюднення рішення відповідно до вимог статті 28 Бюджетного кодексу України забезпечити виконавчому комітету Бражківської сільської ради.

 1. 18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету (Снежко Т.І.)

 

 

 

Сільський   голова                               Шабельник О.Ю.

 

 

Comments are closed.